Κανονισμός Λειτουργίας

Συνημμένα θα βρείτε τα παρακάτω:

Τον Κανονισμό Λειτουργίας

Τον Κανονισμό Προμηθειών

Κανονισμός Λειτουργίας Τεχνόπολης
7-6-2019 Περίληψη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (ολοκληρώθηκε)