Έργα Υποδομής

H δημιουργία των έργων υποδομής της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης αποτέλεσαν αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης και σχεδιασμού ώστε να παρέχεται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους εγκατεστημένους αλλά και τους επισκέπτες. Για την κυκλοφορία εντός του πάρκου τόσου των αυτοκινήτων όσο και των πεζών, διαμορφώθηκε οδικό δίκτυο διπλής κατεύθυνσης με αντίστοιχα πεζοδρόμια καθώς και δίκτυο πεζοδρόμων.

 

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρος του πάρκου αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής μελέτης η οποία περιελάμβανε μελέτη οδοφωτισμού και περιμετρικού φωτισμού, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και χώρων στάθμευσης. Σκοπός ήταν να ικανοποιείται αισθητικά ο συλλογικός χαρακτήρας της περιοχής, η βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης του χώρου και η μεγιστοποίηση της έκτασης του πράσινου με την δημιουργία περιμετρικής ζώνης πράσινου και την ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων.

 

Τα έργα υποδομής της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης περιλαμβάνουν: