Cluster

Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με εταιρείες πληροφορικής και ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα κατέθεσε πρόταση στα πλαίσια της Δράσης "Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο Πλανήτης" για την δημιουργία Καινοτομικής Συστάδας Επιχειρήσεων Τεχνολογικών Υπολογιστικού Νέφους.

 

Ο σκοπός της προτεινόμενης Καινοτομικής Συστάδας Επιχειρήσεων Τεχνολογικών Υπολογιστικού Νέφους IBC3 είναι η υποστήριξη των συμμετεχουσών μικρομεσαίων επιχειρήσεων Πληροφορικής στην αντιμετώπιση των τεχνικών και μη- τεχνικών προκλήσεων στην ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών που βασίζονται στις Τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο την διεθνή ανταγωνιστικότητα τους.


Η Συστάδα IBC3  ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα φορέων που παρουσιάζουν προηγούμενη στενή συνεργασία κάτω από την αιγίδα της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης (του πρώτου ιδιωτικού πάρκου επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης). Αποτελείται δε από 23 δυναμικές επιχειρήσεις πληροφορικής, 4 κορυφαία ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας, δυο εταιρίες συμβούλων καινοτομίας και ένα νομικό γραφείο με εξειδίκευση στα πνευματικά δικαιώματα.


Η Συστάδα θα υλοποίηση μια σειρά από συνεκτικές δράσεις όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις επιχειρήσεις Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Συστάδας, η πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη των εφαρμογών του Υπολογιστικού Νέφους, η υποστήριξη στην εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, η συμβουλευτική καινοτομίας, η προώθηση και δικτύωση της Συστάδας, η κοινή χρήση και προμήθεια υποδομών, η υποστήριξη της δημιουργίας εταιριών spin- off και spin- out. Ο Φορέας Αρωγός, η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης θα υποστηριχθεί στην ανάπτυξη υποδομών, την προώθηση και δικτύωση των δράσεων της Συστάδας, στην ανάπτυξη στρατηγικής και την κατάρτιση σε θέματα συστάδων.


Η Συστάδα εξασφαλίζει την εννοιολογική αρτιότητα και τον συγχρονισμό μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικού και ακαδημαϊκού χώρου που θα μετατρέψει αυτή την αριστεία σε απτά αποτελέσματα. Το όραμα για τη Συστάδα υποδηλώνει επίσης αρκετές διαρθρωτικές αλλαγές στις μεθόδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι συνέργειες των μελών της Συστάδας (διαθεματικές ή δυσλειτουργικές) αναμένεται να ευνοήσουν αυτή τη διαδικασία.