Πρόσκληση

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 14/09/2023

Στο πλαίσιο του έργου «Greek Bulgarian Business Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team» με το ακρωνύμιο « GR-BG BUSINESS PASSPORT» του Προγράμματος συνεργασίας  INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» σας προσκαλεί στο Εργαστήριο Ρομποτικής.

 

Επισυνάπτονται η πρόσκληση, το πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης.

 

Business Passport
Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Πρόγραμμα_
Αφίσα