Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποστήριξη Startuper σε Business Plans

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 01/09/2021

Το έργο  με τίτλο “Increase Innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT” και ακρωνύμιο «IBiSEAit» εντάσσεται στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg IPA CBC Programme “Greece - Republic of North Macedonia 2014-2020, και έχει ως στόχο τη δημιουργία Προ-Θερμοκοιτίδων, για την φιλοξενία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων.

 

Με το πρόγραμμα, στόχος είναι να ενδυναμωθούν υπό σύσταση ή νέες επιχειρήσεις, που θέλουν να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα, με καινοτόμες ιδέες και πρακτικές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις δημιουργίες Προ-Θερμοκοιτίδων που θα προσανατολίζονται στους νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες σχετικά με την παράκτια επιχειρηματικότητα (ενδεικτικά καινοτόμες ιδέες σχετικά με την αλιεία, την παράκτια ενασχόληση, την εφαρμογή πληροφοριακών και καινοτόμων συστημάτων στην παράκτια ενασχόληση, στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα αλιείας κλπ.), τους επαγγελματίες του αγροδιατροφικού τομέα, με καινοτόμες προτάσεις στην παραγωγή, μεταποίηση και διακίνηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και τους  επαγγελματικούς τομείς που σχετίζονται με το Περιβάλλον και  τις Τεχνολογίες Πληροφορικής.

 

Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων (παραδοτέο D 3.4.2) που αφορούν την υποστήριξη των startupers είναι η υποστήριξη και εκπόνηση Εκπόνηση κάποιων Επιχειρηματικών Σχεδίων σε σχέση με την επιχειρηματική ιδέα τους. Η ταύτιση της ιδέας σας ή της επιχείρησής σας με έναν από τους παραπάνω τομείς είναι επιθυμητή, δεν είναι όμως και υποχρεωτική προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας.

 

Στην παρακάτω Φόρμα λοιπόν, παρακαλείστε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου το αρμόδιο στέλεχος της Ομάδας μας να επικοινωνήσει μαζί σας. Στο πλαίσιο δε της καλύτερης λειτουργίας του έργου, θα κληθείτε να απαντήσετε και σε ειδικά διαμορφωμένα Ερωτηματολόγια και θα γίνει συνέντευξη μαζί σας, με σκοπό  την καταγραφή των βασικών στοιχείων που εσείς χρειάζεστε ως υποστήριξη, για τη διαμόρφωση μιας καλής πρακτικής λειτουργίας των πιθανών μελλοντικών Υπηρεσιών της Θερμοκοιτίδας (Παραδοτέο D3.4.1 του project “IBiSeaIt).

 

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και προωθήστε το στους συντελεστές υλοποίησης έργου m.chavouzis@technopolis.gr & orfanid.sofia@gmail.com 

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία,  2310365120

 

 

Ονοματεπώνυμο Startuper

Περιγραφή Ιδέας

Όνομα εταιρίας αν έχει συσταθεί

Έτος σύστασης

Αντικείμενο και Περιοχή δραστηριοποίησης για την ιδέα

e-mail επικοινωνίας

Τηλ επικοινωνίας

Λοιπές Πληροφορίες (πχ λοιποί συμμετέχοντες, key factors)

 

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποστήριξη Startuper σε Business Plans
Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποστήριξη Startuper σε Business Plans