Δελτίο Τύπου Μια νέα θερμοκοιτίδα με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα

Δημοσιεύτηκε
Δημοσιεύτηκε: 15/09/2020

Μια νέα θερμοκοιτίδα με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα.
Δράση του έργου
IBiSEAit’ και του Δήμου Λαγκαδά

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ««Increase innovative Business in Sea, Environment & Agriculture and IT» με το ακρωνύμιο IBiSEAit, στο οποίο συμμετέχουν 4 φορείς από την Ελλάδα και 2 από την Βόρεια Μακεδονία στους επόμενους μήνες ο Δήμος Λαγκαδά θα λειτουργήσει στην Άσσηρο μια νέα θερμοκοιτίδα με έμφαση στις τεχνολογίες του Αγροδιατροφικού τομέα και του ICT.

 

Ειδικότερα ο Δήμος Λαγκαδά στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο IBiSEAit έχει σχεδιάσει όλα τα βήματα για την δημιουργία της θερμοκοιτίδας τόσο σε επίπεδο υποδομών αλλά και διαδικασιών / τεχνογνωσίας λειτουργίας.
Έτσι  μετά από έλεγχο και καταγραφή των αναγκών σε εξοπλισμό του δημοτικού καταστήματος Ασσήρου (πρώην Δημαρχείο) όπου θα στεγαστεί η προ-θερμοκοιτίδα & θερμοκοιτίδα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη αυτών προκειμένου να είναι εφικτή η άμεση έναρξη της λειτουργίας της.

 

Βέβαια, το μέλημα του Δήμου Λαγκαδά είναι τόσο η έναρξη της λειτουργίας της προ-θερμοκοιτίδας για τους νέους επιχειρηματίες που απασχολούνται στον αγροδιατροφικό τομέα στο πλαίσιο ενός προγράμματος όσο και η συνεχή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του σε βάθος χρόνου. Για το λόγο αυτό, κάθε βήμα σχεδιάζεται κατόπιν ιδιαίτερης προσοχής και μελέτης των δεδομένων και των συνθηκών όπως αυτά υφίσταται αλλά και όπως αυτά διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου.

 

Παράλληλα με τη δομή του Δήμου Λαγκαδά στο Δήμο Θερμαϊκού θα λειτουργήσει αντίστοιχη δομή με θεματικό προσανατολισμό το Blue Economy & ICT.

 

Για κάθε σχετική πληροφορία μπορείτε να επισκεφθείτε το site έργου https://ibiseait.eu/ ή στην Technopolis ICT Business Park και στο 2310365120

 

Το έργο «Increase innovative Business Sea,   Environment & Agriculture and IT» με το ακρωνύμιο IBiSEAit» συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

 

Μια νέα θερμοκοιτίδα με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα