ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ Κ ΙΚΕ


ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ Κ ΙΚΕ
Επωνυμία ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ Κ ΙΚΕ
Διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολης - Κτίριο Γ2
Τηλέφωνο 2310 365 189
Φαξ
Url http://www.oikonomotexniki.eu
E-mail balikyr@gmail.com
Από το έτος 1986 έως και σήμερα η Μπαλλή Κυριακή διατηρεί την Αναπτυξιακή εταιρία  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ Κ ΙΚΕ» , που ασχολείται με την Παροχή Υπηρεσιών , είναι Σύμβουλος Επενδύσεων, Πιστοποιήσεων, Περιβάλλοντος καθώς επίσης Επιχειρηματικός Σύμβουλος  Έρευνας και Καινοτομίας.

Από την ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΠΑΛΛΗ Κ ΙΚΕ παρέχονται υπηρεσίες Αγροτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διαχείρισης ποιότητας, που καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών, κυρίως όμως τους τομείς της χρηματοδότησης και διαχείρισης επενδυτικών σχεδίων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και της τεχνικής στήριξης σε θέματα ποιότητας. Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επιχειρηματικής ανάπτυξης ,σε Ιδιώτες, Επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.