ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - AGROSTIS


ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - AGROSTIS
Επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - AGROSTIS
Διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολης - Κτίριο Γ2
Τηλέφωνο +30 2310365 179
Φαξ
Url https://www.agrostis.gr
E-mail info@agrostis.gr

Η εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. - AGROSTIS αναπτύσσει και εμπορεύεται λύσεις ΤΠΕ και αυτοματισμών αποκλειστικά στον τομέα της γεωργίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 και σήμερα στελεχώνεται από ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ειδίκευσης που αποτελείται από γεωπόνους διαφόρων ειδικοτήτων και από προγραμματιστές - ειδικούς στην πληροφορική, όλοι τους με μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα.

Ξεκινώντας με την ανάπτυξη και την εισαγωγή στην Ελληνική αγορά το 2014 του βασικού προϊόντος – λογισμικού της εταιρείας, του ifarma, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, η AGROSTIS σήμερα προσφέρει ένα σύνολο προϊόντων λογισμικού και υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα όπως λογισμικό για τη διαχείριση των πειραματικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής σπόρων, για τη διαχείριση των συμβάσεων καλλιέργειας μεταξύ παραγωγών και εταιρειών συμβολαιακής γεωργίας, για τη διεξαγωγή επιθεωρήσεων ποιοτικού ελέγχου φρέσκων προϊόντων, για τη διαχείριση παγίδων εντόμων σε οπωρώνες, για το σχεδιασμό των θερμοκηπίων καθώς και πλήρη λίστα προϊόντων αυτοματισμού θερμοκηπίων και εκπόνηση ειδικών τεχνικών μελετών για θερμοκήπια.

Οι κύριοι πελάτες της AGROSTIS είναι επαγγελματίες αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής κρασιού, της συμβολαιακής γεωργίας, της παραγωγής σπόρων, της παροχής συμβουλών, των πιστοποιήσεων, του ελέγχου της ποιότητας και των εξαγωγών των γεωργικών προϊόντων, των κατασκευών θερμοκηπίων καθώς και δυνητικοί επενδυτές.

Το βασικό προϊόν - λογισμικό της εταιρείας, το ifarma, αποτελεί πλέον ένα αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα και αναγνωρίζεται ως το κορυφαίο λογισμικό διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα. Το χρησιμοποιούν μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, όπως οινοποιεία, εταιρείες εμπορίας και εξαγωγών, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών, που στο σύνολό τους, διαχειρίζονται περισσότερους από 9000 παραγωγούς.