AGROHORIZON ΙΚΕ


AGROHORIZON ΙΚΕ
Επωνυμία AGROHORIZON ΙΚΕ
Διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολης - Κτίριο Γ2
Τηλέφωνο 2310 365 189
Φαξ
Url http://www.agrohorizon.gr
E-mail balikyr@gmail.com

Η AGROHORIZON ΙΚΕ είναι πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών και εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με αριθμό μητρώου ΑΦ1003, δημιουργήθηκε το έτος 2021 από τους πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους Μπαλλή Κυριακή Γεωπόνο ΠΕ, την Ζωγράφου Αικατερίνη Γεωπόνο ΠΕ και τον Ντάγκα Ιωάννη Οικονομολόγο και το το έτος 2022 προστίθενται νέοι μέτοχοι πιστοποιημένοι γεωργικοί σύμβουλοι και νέα γραφεία παραρτήματα σε άλλους Νομούς, δείτε την ιστοσελίδα της εταιρίας www.agrohorizon.gr.

Είναι στελεχωμένη με δυναμικό Πιστοποιημένων Γεωργικών Συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, που διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία εξειδίκευση και γνώση της αγοράς που εξασφαλίζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών μας στο εναλλασσόμενο περιβάλλον της αγοράς και τις νέες απαιτήσεις του πρωτογενούς τομέα.

 

Η Agrohorizon προσφέρει στους πελάτες της ένα ευρύτατο και ολοκληρωμένο φάσμα αξιόπιστων γεωργικών συμβουλών, οι οποίες συνδυάζονται και προσαρμόζονται κατάλληλα στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις της κάθε αγροτικής επιχείρησης με αποτέλεσμα να καλύπτει κάθε ανάγκη τους, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στην Κεντρική Μακεδονία με γραφεία στους τρείς νομούς της  και σημαντική παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες της Agrohorizon διακρίνονται κυρίως στους  πυλώνες δράσης,  ενότητες συμβουλών του Μ.2.1 του ΠΑΑ.