Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος


Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
Επωνυμία Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
Διεύθυνση ΒΕΠΕ Τεχνόπολης - Κτίριο Γ2
Τηλέφωνο 2310 365 130
Φαξ 2310 365 133
Url http://www.sepve.org.gr
E-mail info@sepve.org.gr
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την ίδρυσή του, τον Απρίλιο του 1994 μέχρι και σήμερα, ο ΣΕΠΒΕ αποτελεί το μοναδικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των επιχειρήσεων πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα ο ΣΕΠΒΕ αριθμεί πάνω από 250 επιχειρήσεις-μέλη. Στόχος του είναι να προωθήσει, μέσω ειδικών πρωτοβουλιών και έργων, την αναβάθμιση του καθεστώτος για τις περιφερειακές επιχειρήσεις ΤΠΕ με σκοπό να συμβάλλει θετικά την προώθηση της Ελλάδας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία 17 χρόνια ο σύνδεσμος διοργανώνει ένα σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και φόρουμ, ενώ συμμετέχει σ ένα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλους συλλόγους και φορείς. Επίσης ο ΣΕΠΒΕ δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο επαφής, επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών μεταξύ τους τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στους άλλους επιχειρηματικούς φορείς. Τέλος μέσα από την εστίασή του στη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο και τη συμμετοχή του στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΣΕΠΒΕ παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να συνάψουν πολύτιμες εμπορικές συμφωνίες και να μείνουν ενήμεροι για τις εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών πέραν των εθνικών μας συνόρων.