Επιχειρήσεις Θερμοκοιτίδας

Σήμερα η Θερμοκοιτίδα Τεχνόπολης φιλοξενεί τις παρακάτω καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις, που η καθεμία από αυτές έχει επιλεγεί προσεκτικά και έχει την δυναμική και τις προοπτικές να αποκτήσει ένα σημαντικό μερίδιο αγοράς στο πεδίο της.

Εταιρείες: