ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.


ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.
Company name ΟΚΤΑΒΙΤ Α.Ε.
Address VEPE Technopolis Thessalonikis ICT Business Park 9th km Thessalonikis-Thermis GR-55535 Pylaia
Phone +30 2310 551 394
Fax +30 2310 532 992
Url http://www.oktabit.gr
E-mail info@oktabit.gr